Tjenester

Stavanger Rådgivningsbyrå tilbyr EAP tjenester til bedrifter på nasjonal basis.

EAP står for Employee Assistance Program og er støttetjenester levert til bedrifter for å bidra til økt trivsel, utførelse av arbeid, forebygging av sykemeldinger og redusere sykemeldingstiden.

Sammenhengen mellom psykiske utfordringer, enten av privat eller av jobbrelatert art, og fravær fra arbeidsplassen blir stadig mer vanlig; og ofte er dette årsaken til både kort- og langtidssykefravær. Ved EAP tjenester tilbys de ansatte et sted å henvende seg på ett tidlig stadie når det oppstår utfordringer. På denne måten kan bedriften bidra til å forhindre at utfordringene eskalerer og dermed påvirke evnen til å utføre arbeidet til de ansatte på en optimal måte.

Tjenestene leveres av erfarne konsulenter utenfor den ansattes arbeidsplass, og er en kombinasjon av psykososial-, juridisk- og økonomisk rådgivning.
Rådgivningen leveres anonymt for bedriften og er slik basert på et tillitsforhold mellom bedriften og Stavanger Rådgivningsbyrå.