For bedrifter

Alle kan oppleve å komme i situasjoner som påvirker livskvaliteten og reduserer trivsel og arbeidskapasitet.

EAP tilbyr rask og taushetsbelagt kontakt noe som erfaringsmessig har vært en utløsende faktor for mange til å ta det første skrittet for hjelp til å takle utfordringene og oppleve bedre mestring.

Bedrifter som benytter seg av tjenestene våre gir gode tilbakemeldinger om effekten for sine ansatte og uttrykker tilfredshet over at programmet er lett tilgjengelig og har kort ventetid for avtale.

Brukerne av programmet legger vekt på at de føler seg ivaretatt av bedriften gjennom det stående tilbudet om konfidensiell og profesjonell hjelp med sine utfordringer. De opplever at vanskelige temaer stresser dem mindre, at temaene blir håndterbare og at de finner mer tilfredsstillende løsninger gjennom rådgiving og samtale.