Økonomisk bistand

 

Økonomi har en sentral plass i et hvert menneskes liv og det kan være belastende å møte økonomiske utfordringer.

Utfordringer knyttet til privatøkonomi som for eksempel i forbindelse med samlivsbrudd, arv, ligning og skattespørsmål kan gjøre det vanskelig å yte fullt på jobb og ellers i hverdagen. Kontroll på privatøkonomi påvirker ikke bare våre materielle vilkår, men også selvfølelsen, hvem vi omgås og hvordan relasjonene til omverdenen blir.

Av erfaring vet vi i Stavanger Rådgivningsbyrå at bistand knyttet til økonomiske utfordringer kan være avklarende og tidsbesparende i en allerede hektisk hverdag.