Psykososial bistand

 

Alle kan møte på utfordringer i livet som man ikke vet helt hvordan man skal takle, eller er vanskelige å legge bak seg.

Psykososial er en fellesbetegnelse på forhold som angår sosiale forhold av psykologisk betydning. Det kan være utfordringer i livet både på jobb og i hjemmet i forbindelse med stress, vanskelige livssituasjoner, bekymringer, ekteskapsproblemer, familie eller rett og slett livet i seg selv; som gjør det vanskelig å yte fullt på jobb og ellers i hverdagen. Dersom utfordringene vedvarer og går ut over livskvaliteten kan det være på tide å få hjelp.

Vi i Stavanger Rådgivningsbyrå vet av erfaring at det å få hjelp fra noen utenforstående så tidlig som mulig, gjør at det raskere kan skje en endring som gjør jobbhverdagen enklere og bedre. Ved å tilby samtaler innen tre dager etter henvendelse, anonymt og konfidensielt, i eget lokale utenfor din arbeidsplass, tilbyr vi et rom for endring og utvikling mot en bedre hverdag.

%d bloggere liker dette: