Om oss

Stavanger Rådgivningsbyrå ble etablert i 1996 som et lavterskeltilbud om å yte rask og profesjonell bistand til ansatte og deres familiemedlemmer. Tjenestene har som mål å forebygge sykefravær, dårlig trivsel og manglende konsentrasjon og fokus på arbeidsplassen.

Man så en økende statistikk over at fravær fra jobb skyltes psykiske utfordringer, enten av privat eller jobbrelatert art, og ofte var dette årsaken til både kort- og langtidssykefravær. Stavanger Rådgivningsbyrå ble etablert for å tilby støttetjenester til ansatte i bedrifter for å gi de ansatte et sted å henvende seg på ett tidlig stadie når det oppsto utfordringer. Med dette ønsker vi å bidra til å forhindre at utfordringene eskalerer og dermed påvirker evnen til å utføre arbeid på en optimal måte.

Stavanger Rådgivningsbyrå var tidlig ute med å tilby tjenester av slik art og var det første selskapet i Norge som knyttet seg til nettverket av EAP bedrifter i Europa, gjennom medlemskap i den europeiske EAP foreningen; EAEF.

Med årenes løp erfarte vi et økende behov for rådgivning innen flere felt og i dag tilbyr vi derfor bistand innen privat juridisk og privat økonomisk i tillegg til psykososial rådgivning.

Stavanger Rådgivningsbyrå har spesialisert seg på EAP tjenester og er eneste leverandør i distriktet som har EAP tjenester som hovedtjeneste. Vi leverer tjenester til ansatte i hele landet, men har hovedfokus på bedrifter i Stavanger og omegn.